Navigation
Referenc lista

 • Unutrašnje elektrotehničke instalacije na zgradi "Magistrata" u Zemunu, površine 2000m2
 • Elektrotehničke instalacije, rasveta, zvučni i video efekti u pozorištu "Slavija", ul. Svetog Save broj 6, površine 1000m2
 • Unutrašnje elektrotehničke instalacije u više poslovno stambenih objekata u Rakovici, u ulici:
  Kneževačka br. 39
  Slavka Rodića br. 30
  Prvoborca br. 41
 • Glavni projekat razvodnog postrojenje trafo stranice 110/6KV JKP, Beogradske elektrane
 • Rekonstrukcija spoljnog polja trafo stanice 110/35KV na strani višeg napona JKP, Beogradske elektrane