• Sretena Mladenovića Mike 54, Beograd

Izvođenje elektrotehničkih radova

  • Ističemo da smo izvršili tehnički prijem i nadzor desetina solarnih elektrana na području Republike Srbije.
  • Licencirani inženjer i obučeni elektromonteri zaduženi su za instalaciju sistema i puštanje solarne elektrane u rad.
  • Uslga vođenja projekta obuhvata sve radnje od planiranja do realizacije i sve administrativne poslove do dobijanja potvrde o priključenju i upisa u registar KP po sistemu „ključ u ruke“.
  • Obezbeđujemo pouzdana rešenja i najkvalitetniju opremu naših poslovnih partnera.
     
01.
01.
01.
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05.
05.
05.
06
06
06
07.
07.
07.
08
08
08
09
09
09

0+

godina postojanja

0+

objekata na kojima smo radili

0m²+

postavljene elektrotehničke instalacije

0+

izrađenih malih i srednjih elektrana